tam_lin: (feminist)
[personal profile] tam_lin
Міні-курс "Вступ до квір-студій : множинність дискурсів про ґендер і сексуальність в добу мультикультуралізм " відбудеться 20 і 23 травня 2011 року у НаУКМА.

Організатори: Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА і Центр візуальної культури НаУКМА.

Курс БЕЗОПЛАТНИЙ, але попередній запис на нього ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
(себто, додаючись до групи вконтакті, Ви вже є записаними на курс)

Чекаємо на вас 20 травня о 14:00, на офіційному відкритті курсу.

Розклад лекцій у рамках міні-курсу

20 травня, п'ятниця:
15:00 Лекція 1. Крос-культурні конструкції та концепції ґендеру. Статево-рольова соціалізація. Соціальне конструювання ґендерних відносин.
16:30 Лекція 2. Квір-теорія. Аґендерна, біґендерна, бісексуальна, андрогінна, трансґендерна і трансексуальна ідентичності. Чи можливе безґендерне суспільство?

23 травня, понеділок :
15:00 Лекція 3. Множинність маскулінностей. Гомосоціальність, гомоеротизм та гомосексуальність. Сексуальна політика та санкціоноване державаою гомофобне насильство : від інквізиції до Голокосту.
16:30 Леція 4. Сексуальна орієнтація як право людини. Вшанування пам'яті ЛГБТ-жертв та законодавствопроти гомофобних злочинів на ґрунті ненависті. Сучасна гей-культура(и) : ідентичність і політика в добу глобалізації.

Автор курсу доктор Алєк Д. Епштейн - працює на кафедрі соціології, політології та комунікацій Відкритого університету Ізраїлю, з 2009 року - на російсько-британській аспіратській програмі кафедри соціології та політології Московської вищої школи соціальних та економічних наук. Доктор Епштейн є визнаним експертом з історії та політики держави Ізраїль, та історії арабо-ізраїльського конфлікту. Його книгу "Війна та дипломатія. Арабо-ізраїльський конфлікт у ХХ столітті" було видано в Україні в 2003 році.

за інформацію дякую [livejournal.com profile] maryxmas.

пс. також попередньо записатися можна на відповідній сторінці у фейсбуці (вгорі праворуч є відповідна кнопка)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tam_lin: (Default)
Tamlin

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
91011 12 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-25 05:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios